Delta Dive S.C.

UL. ŻEROMSKIEGO 4
74-503 MORYŃ
tel/fax. +91 41 46 446

Polskie biuro Scuba Schools International

www.ssieu.com e-mail : SSI@deltadive.pl
telefon 091 41 46 446 wew. 11

Sprzęt firmy Sub Gear

e-mail: biuro@deltadive.pl
telefon: 091 41 46 446 wew. 12

Nurkowanie

Przebywanie pod wodą przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu lub na tzw. zatrzymanym oddechu (freediving), w celach rekreacyjnych, sportowych, naukowych, technicznych, ratunkowych lub militarnych. Nurkowanie ze sprzętem (ang. scuba diving) oraz nurkowanie na zatrzymanym oddechu (ang. freediving) jest zaliczane do sportów ekstremalnych.

Nurkowanie na tzw. zatrzymanym oddechu (ang. freediving), polega na zanurzeniu się na pewną głębokość na jednym oddechu po czym powrócenie na powierzchnię. Podstawowym sprzętem jest tzw. sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy), zestaw umożliwiający tzw. snorkeling. Alternatywą jest użycie sprzętu umożliwiającego oddychanie sprężonym powietrzem (lub inną mieszanką gazów), co umożliwia dłuższe przebywanie pod wodą.

Sprzet do nurkowania

Nurkowanie (szczególnie niekomercyjne) wymaga używania:

Niegdyś, gdy manometry nie były tak dostępne, używano również tzw. urządzenia rezerwy. Urządzenie rezerwy zatrzymywało część powietrza w butli, aby w sytuacji awaryjnej, po pociągnięciu specjalnej dźwigni, można było to powietrze uwolnić. Taka rezerwa starczała zwykle, na powrót na powierzchnię z wykonaniem przystanku bezpieczeństwa.

Moryń, (niem. Mohrin) to miasto w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie gryfińskim, położone nad najgłębszym na Pomorzu jeziorem Morzycko, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Moryń. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. szczecińskiego.

Cała gmina Moryń leży w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, a duża jej część należy do samego parku.

* Kościół romański z XIIIw. Wybudowany jest z kamieni granitowych, na planie krzyża. Wieża pochodzi z XV wieku wolno stojąca z przejazdem ( unikatowa ). Górna część wieży z latarnią z 1756 roku. Szczyty kościoła dekorowane są licznymi blendami ostrołukowymi i półkolistymi, a także rozetami o uskokowych ościeżach, * Ołtarz z kostki granitowej ( jeden z nielicznych tego typu ołtarzy w Polsce) jest starszy od kościoła o około 100 lat (datowany jest na XII wiek ), * Ambona barokowa z 1711 roku wyrzeźbiona przez lokalnego artystę Hattenkrell'a, * Fragmenty gotyckich malowideł z XV wieku, * Mury miejskie z granitu i kamienia polnego. Wzniesione zostały w początkach XV wieku. Otaczają one miasto kołem o średnicy około 300m. Pierwotnie miały 28 strażnic czworokątnych i jedną bramę z wieżą. Zachował się do dzisiaj ich pełny wieniec (bez bramy i strażnic), * Zachowany został średniowieczny układ urbanistyczny, * Budynki mieszkalne z XVIII i XIX wieku wraz z siatką ulic stanowią zespół zabytkowy, niektóre z nich mają tak zwane przedproża * Ruiny XIV- wiecznego zamku zbudowanego na półwyspie.